نویسنده = ������������ ��������
بهینه‌سازی توپولوژی سازه‌های صفحه‌ای به کمک روش SIMP و حذف مناطق شطرنجی

دوره 41، شماره 2، خرداد 1386

سیدعلی علوی نسب؛ حمید محرمی؛ وحید جوهری مجد؛ منصور ضیائی فر؛ امیر خواجه پور


ارزیابی عملکرد لرزه‌ای قابهای خمشی بتن‌مسلح با استفاده از

دوره 40، شماره 5، آذر 1385

علیرضا حبیبی؛ حمید محرمی؛ عباسعلی تسنیمی