نویسنده = تابش، مسعود
تعداد مقالات: 5
2. پیش بینی تقاضای کوتاه مدت آب شهر تهران با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی

دوره 41، شماره 2، بهار 1386

مسعود تابش؛ سیامک گوشه؛ محمدجواد یزدان پناه