نویسنده = ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. حل طیفی جریان بالای صوت روی استوانه و کره

دوره 40، شماره 6، زمستان 1385

وحید اصفهانیان؛ مسعود برومند؛ مهدی نجفی