نویسنده = فرهاد صمدزادگان
مسیریابی بهینه درون شهری در سیستم‌های اطلاعات مکانی

دوره 41، شماره 2، فروردین 1386

پرهام پهلوانی؛ محمودرضا دلاور؛ فرهاد صمدزادگان


طراحی و پیاده‌سازی یک روش نوین در زمین‌مرجع نمودن تصاویر ماهواره‌ای

دوره 41، شماره 2، فروردین 1386

فرهاد صمدزادگان؛ سارا سعیدی؛ محمد چالکش حسینی


بکارگیری نظریه تلفیق اطلاعات در کشف اتوماتیک تغییرات مکانی ساختمان‌ها

دوره 40، شماره 2، آبان 1385

سارا سعیدی؛ رحیم علی عباسپور؛ فرهاد صمدزادگان؛ بهزاد مشیری


استخراج مدل رقومی زمین از یک تصویر با استفاده از تکنیک Shape from Shading

دوره 37، شماره 1، خرداد 1382

لیلا هاشمی بنی؛ علی عزیزی؛ محمدحسن هاشمی بنی؛ فرهاد صمدزادگان