نویسنده = علی اصغر خدایاری
بهینه‏سازی تخصیص و گسیل کامیون در سامانه ترابری معدن مس سرچشمه

دوره 41، شماره 5، شهریور 1386

سجاد حقیر چهرقانی؛ علی اصغر خدایاری؛ محمد فاروق حسینی


تعیین مدل مناسب برای پیش‌بینی قیمت مس

دوره 40، شماره 1، آبان 1385

علی اصغر خدایاری؛ محمدعلی رحیمی