نویسنده = ������������ ��������������
تعداد مقالات: 1
1. تعیین مدل مناسب برای پیش‌بینی قیمت مس

دوره 40، شماره 1، پاییز 1385

علی اصغر خدایاری؛ محمدعلی رحیمی