نویسنده = ������������ ��������������
کاربرد مدل‌سازی عددی سه‌بعدی در شبیه‌سازی پدیده‌های پیچیده مهندسی رودخانه

دوره 42، شماره 4، مرداد 1387

احمد شکیبائی نیا؛ امیررضا زراتی؛ محمدرضا مجدزاده طباطبایی