نویسنده = �������������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. امکان‌سنجی اقتصادی احداث واحدهای تولید پراکنده

دوره 40، شماره 2، پاییز 1385

محسن پارسامقدم؛ محمودرضا حقی فام؛ حمید فلقی