نویسنده = ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. طراحی بهینه ترانسفورماتور به کمک الگوریتم ژنتیک

دوره 36، شماره 2، تابستان 1381

سید هادی حسینی؛ حسین سیفی