نویسنده = ������������ ������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. مدل‌سازی روابط توپولوژیک سه بعدی فازی در محیط GIS

دوره 43، شماره 4، تابستان 1388

روزبه شاد؛ محمد سعدی مسگری؛ علی اکبر آبکار