نویسنده = ������������ ���������� ������������
تعداد مقالات: 2
1. برآورد میزان بار گاز مصرفی شهر تهران با استفاده از فناوری شبکه‏های عصبی

دوره 42، شماره 8، زمستان 1387

احمد آذری؛ مجتبی شریعتی نیاسر؛ محمود البرزی؛ افشین بختیاری


2. مدل سازی ریاضی انتقال جرم گازها در غشا‌ءهای نامتقارن متخلخل پلیمری

دوره 42، شماره 8، زمستان 1387

سارا فرهنگی؛ مجتبی شریعتی نیاسر؛ محمد سلطانیه؛ مهدی پور افشاری چنار