نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. انتخاب تأمین‌کننده با استفاده از تکنیک فرآیند تحلیل شبکه‌ای فازی

دوره 42، شماره 7، زمستان 1387

جعفر رزمی؛ محسن صادق عمل نیک؛ مهدی هاشمی