نویسنده = ������������������� ������ �����������
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی کارآیی TCSCدرکاهش اضافه بار خطوط و پایداری ولتاژ درهنگام وقوع خطا

دوره 42، شماره 7، زمستان 1387

مهرداد طرفدارحق؛ سید جلال‌ کاظم‌پور