نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. روش مسیر یابی ذره به منظور پیش بینی حرکت نفت در دریا

دوره 42، شماره 6، پاییز 1387

محسن نقیبی؛ مرتضی کلاهدوزان