نویسنده = پژند، محمد رضایی
تعداد مقالات: 1
1. قالب جزء محدود پوسته استوانه ای

دوره 42، شماره 6، پاییز 1387

محمد رضایی پژند؛ رضا خواجوی