نویسنده = ���������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی پایداری لرزه‌ای سد‌های باطله مطالعه موردی سد سرچشمه

دوره 42، شماره 6، پاییز 1387

پریا افشارچی؛ علی اصغر میر قاسمی