نویسنده = ���������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. روش اختلاط عمیق جهت بهبود خواص مقاومتی زمین های ماسه‌ای ساختگاه پروژه زیتون 2 در بندرعباس

دوره 42، شماره 5، تابستان 1387

عباس مجدی؛ سیاوش لیتکوهی؛ مهدی حاجیان حسین آبادی