نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. روش بهینه انتخاب مته برای حفاری های نفت و گاز ایران

دوره 42، شماره 5، تابستان 1387

وحید عزیزی؛ حسین معماریان؛ آرش خسروی