نویسنده = �������������������� ������������
تعداد مقالات: 1
1. طراحی بهینه‌ موج‌شکن مرکب کیسونی تحت اثر امواج غیرخطی

دوره 42، شماره 4، تابستان 1387

علیرضا سلطانکوهی؛ خسرو برگی