نویسنده = �������������������� ������������
طراحی بهینه‌ موج‌شکن مرکب کیسونی تحت اثر امواج غیرخطی

دوره 42، شماره 4، مرداد 1387

علیرضا سلطانکوهی؛ خسرو برگی