نویسنده = �������������� ������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. ضرائب زلزله خیزی و حوزه های شدت نسبی زلزله های ایران

دوره 42، شماره 0، بهار 1360

علی اصغر نوروزی؛ عادلی استادیار؛ ارسلان مهاجراشجعی