نویسنده = خواه، داوود حیر
تعداد مقالات: 1
1. بررسی میکرو امولسیونهای هیدرو کربوری

دوره 48، شماره 0، زمستان 1366

داوود حیر خواه