نویسنده = Devine�� Jerrey
تعداد مقالات: 1
1. اتصال فلزات با جوشکاری مافوق صوت

دوره 48، شماره 0، زمستان 1366

Jerrey Devine؛ علی حائریان اردکانی