نویسنده = ���������������� ���������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. سیستم تبادل یونی جهت تصفیه آب استخر رآکتور اتمی دانشگاه تهران

دوره 29، شماره 0، پاییز 1353

مهدی صرام؛ جمشید مقیمی دانشیار