نویسنده = ������������ ������
تعداد مقالات: 2
1. بررسی غار علی سرد – همدان

دوره 28، شماره 0، بهار 1353

حسن فرسام؛ محمد رضا غفوری؛ محمد شریعت پناهی


2. شیمی در سرعتهای زیاد

دوره 11، شماره 0، پاییز 1347

حسن فرسام