نویسنده = �������� �������� �������������� ��������
تعداد مقالات: 2
1. تصفیه روغنها و چربیها به صورت میسلا

دوره 10، شماره 0، بهار 1347

دکتر عطاالله دانش راد


2. کروماتوگرافی در فاز گازی و مورد استعمال آن

دوره 2، شماره 0، بهار 1344

دکتر عطاالله دانش راد