نویسنده = ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. افیولیت های زاگروس و چگونگی تشکیل آنها

دوره 30، شماره 0، زمستان 1353

حسین معین وزیری؛ حسین شیخی