نویسنده = ������������������
تعداد مقالات: 1
1. تهیه فسفات تری کلسیک انیدر و مطالعه اثر یون منیزیم در تشکیل فازهای مختلف

دوره 9، شماره 0، زمستان 1346

دبیر دخت دبیر آشتیانی؛ دکتر بر اتعلی؛ لاریجانی؛ شیروانی