نویسنده = ������������ ��������������
تعداد مقالات: 1
1. تکوین زمانی و تکتونیکی کوهستان ها ی ایران

دوره 24، شماره 0، زمستان 1351

آندریاس پیلگر؛ محمود احمد زاده هروی