نویسنده = ������������ ������������
تعداد مقالات: 3
1. روش تصحیح جابجائی

دوره 38، شماره 0، بهار 1357

اردشیر گویری


2. دوره سوخت راکتورهای هسته ای

دوره 38، شماره 0، بهار 1357

اردشیر گویری


3. یک بررسی از همایش انتقال تکنولوژی هسته ای – شیراز

دوره 37، شماره 0، پاییز 1356

علی پذیرنده؛ اردشیر گویری