نویسنده = ������������ ���������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. تهیه آلیاژی از چوب ممرز و پلی متیل متااکریلات

دوره 32، شماره 0، پاییز 1354

رقیه گولوبندی؛ توفیق سادات شفائی