نویسنده = �������������� ���������� ����������
اثر آلومینیوم بر فرآیند بازیابی دینامیکی فولادهای حاوی مس و منگنز

دوره 57، شماره 0، خرداد 1375

دکتر حسن فرهنگی؛ دکتر عباس نجفی زاده؛ مهندس سیامک اخلاقی