نویسنده = ������������ �������� ��������������
تعداد مقالات: 2
1. بررسی چشمه ها ی آبمعدنی خرقان-قزوین

دوره 40، شماره 0، زمستان 1358

دکتر محمدرضا غفوری


2. بررسی و استفاده درمانی دریاچه شورابیل –اردبیل

دوره 36، شماره 0، زمستان 1355

دکتر محمدرضا غفوری؛ دکتر رضا مرتضوی؛ دکتر حسین پیرصمدی