نویسنده = �������������� ���������� ������������������
تعداد مقالات: 1
1. آنالیز تنش های حرارتی در ورقه های چند لایه مدور

دوره 36، شماره 0، زمستان 1355

مهندس عبدالعباس ایرانی