نویسنده = ���������������� ��������������
تعداد مقالات: 6
3. تهیه و برسی یک پراکسی آپاتیت فسفو کلسیک

دوره 36، شماره 0، زمستان 1355

ترابعلی براتعلی


5. بررسی آپاتیت ها

دوره 31، شماره 0، بهار 1354

ترابعلی براتعلی