نویسنده = توانا، دکتر
تعداد مقالات: 1
1. منطق و مهندسی معدن

دوره 16، شماره 0، بهار 1349

دکتر توانا