نویسنده = LER�� G.H.F. NAY
تعداد مقالات: 1
1. واژه نامه مهندسی مکانیک (2)

دوره 43، شماره 0، زمستان 1360

J.L.NAYLER؛ G.H.F. NAY LER