نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 2
1. اثرات بهم زدن در فرمانترها

دوره 36، شماره 0، زمستان 1355

عنایت فروحی


2. جریان مایع برروی دیسک گردان

دوره 33، شماره 0، زمستان 1354

عنایت فروحی