نویسنده = ������������ ������
تعداد مقالات: 10
2. صنایع فلزی در ایران باستان

دوره 20، شماره 0، پاییز 1350

فرخ فرحان


5. تازه هایی درباره دانش شیمی

دوره 10، شماره 0، بهار 1347

فرخ فرحان


7. چند سخن پیرامون بند شیمیایی

دوره 7، شماره 0، بهار 1346

فرخ فرحان


8. ترمودینامیک فاز مجذوب

دوره 4، شماره 0، بهار 1345

فرخ فرحان