نویسنده = ���������� ��������
تعداد مقالات: 2
1. سیستم تبادل یونی جهت تصفیه آب استخر رآکتور اتمی دانشگاه تهران

دوره 29، شماره 0، پاییز 1353

مهدی صرام؛ جمشید مقیمی دانشیار


2. راکتهای اتمی

دوره 25، شماره 0، زمستان 1351

مهدی صرام