نویسنده = ������������ �������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. طراحی تثبیت کننده ولتاژ خود تنظیم برای ژنراتورهای سنکرون

دوره 56، شماره 0، پاییز 1374

دکتر حمید لسانی؛ مهندس محسن شفیعی خور