نویسنده = ���������� ���������� ��������������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر زلزله بر خطوط لوله گاز مدفون

دوره 56، شماره 0، پاییز 1374

دکتر خسرو برگی؛ مهندس غلامرضا هروی