نویسنده = ���������� �������� ����������
کاربرد آهن اسفنجی در تولید چدن و فولاد

دوره 49، شماره 0، مهر 1368

خطیب الاسلام صدرنژاد؛ جلیل وحدتی خاکی؛ محمدرضا ابوطالبی