نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه و بررسی ذخیره معدن گچ مسگر آباد

دوره 15، شماره 0، زمستان 1348

فریدون سرابی؛ شاپور مظفری