نویسنده = ������������ ������ ���������� ������
فولادهای میکرو آلیاژی حاوی تیتانیوم – سرد شده از دمای آهنگری

دوره 53، شماره 0، آذر 1372

محمد علی گلعذار؛ علی مهران شاه حسینی