نویسنده = حسینی، علی مهران شاه
تعداد مقالات: 1
1. فولادهای میکرو آلیاژی حاوی تیتانیوم – سرد شده از دمای آهنگری

دوره 53، شماره 0، پاییز 1372

محمد علی گلعذار؛ علی مهران شاه حسینی