نویسنده = �������������� �������� ������
درباره بهینه سازی سازه ها و ارائه یک روش نو

دوره 53، شماره 0، آذر 1372

محمد رضایی پژند؛ محمد رضا سالاری