نویسنده = ������������������ ������������
تعداد مقالات: 2
1. دو مسئله ساده در مکانیک غیر خطی

دوره 13، شماره 0، بهار 1348

اردشیر جهانشاهی


2. در باره چگونگی شکست ستونها ی ترک خورده

دوره 8، شماره 0، پاییز 1346

اردشیر جهانشاهی