نویسنده = ������������ �������� ���������� ����������
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل دینامکی و آنالیز سازه های ساندویچی

دوره 55، شماره 0، بهار 1374

دکتر محمود موسوی مشهدی؛ مهندس فرهاد جاویدراد؛ مهندس علی شمسیان


2. تحلیل ایستائی سازه ای ساندویجی به روش اجزای محدود

دوره 51، شماره 0، پاییز 1370

مهندی فرهاد جاوید راد؛ دکتر محمود موسوی مشهدی