نویسنده = شفیعی، سید احمد
تعداد مقالات: 1
1. محاسبه طراحی و ساختمان کوبنده ثابت حبوبات

دوره 50، شماره 0، بهار 1369

کاظم ابهری؛ منصور بهروزی لار؛ سید احمد شفیعی؛ هوشنگ عقابی