نویسنده = ���������������� �������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. تهیه صنعتی بیس فنول A-

دوره 46، شماره 0، بهار 1364

دکتر ایرج رضاییان؛ محمد حسن زاهدی نیاکی